TA KONTAKT

Telefon: +47 95206630

Orkdalsveien 3

 7300 Orkanger

© 2018 MOMENTK

FYLL INN:

Bergmannskonferansen 2017

vekst, teknologi

og endring

Tema er i år ulike perspektiv på vekst, teknologi og endring. Forskere sier at vil se en teknologisk utvikling de neste tre år like stor som de siste tredve. Hvordan påvirker dette samfunnet, bedrifter og individ? Hvordan møter vi endringer? Og hvordan kan dette bidra til positiv vekst for samfunnet?

Se komplett program som PDF her