TA KONTAKT

Telefon: +47 95206630

Orkdalsveien 3

 7300 Orkanger

© 2018 MOMENTK

FYLL INN:

Bergmannskonferansen 2016

Næringsutvikling

og verdiskaping

Vi befinner oss i en tid hvor næringslivet står overfor store utfordringer og muligheter. Mange bedrifter står midt i prosesser knyttet til omstilling og restrukturering. Store og krevende utfordringer, men også en tid for nye muligheter. Hvilke trender ser vi for næringsutviklingen i Midt- Norge? Hva kreves for å lykkes med nyskaping? Rammevilkår, muligheter, bærekraft og verdiskaping er viktige stikkord for Bergmannskonferansen 2016.

Se komplett program som PDF her